Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу на уроках природознавства у початковій школі”

     Сьогодні у сфері української початкової загальноосвітньої школи відбуваються кардинальні зміни. Розпочалася робота над новими Державними стандартами. Новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, педагогіці партнерства між учнем, учителем і батьками, дитиноцентризмі передбачає нові підходи у роботі учителя. Концепція „Нової української школи” – ідеологія реформи середньої освіти, почне діяти в 2018 році, але зміни у освітньому просторі не відбуваються стрибкоподібно. Щоб змінити українську школу, має змінитися свідомість та підходи до навчання, бо тільки так може відбутися перехід від принципу трансляції знань до компетентнісного підходу.
Наше анкетування показує, що переважна більшість учителів на запитання:
Що, на Вашу думку, найсуттєвіше вплине на якість природничої освіти у початковій школі?
А. Нові державні стандарти. 2,5%
Б. Нові підручники. 2,5%
Б. Нові підходи до навчання природознавства. 95%
дає відповідь – нові підходи до навчання.
А тому перед вчителем повстає проблема – як перетворити традиційне навчання, спрямоване на накопичення знань, умінь та навиків у процес розвитку особистості дитини; як перейти від формату відтворювання отриманої інформації до формату опанування компетентностей – динамічної комбінації знань, умінь і цінностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, швидко адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати життєві проблеми.
Вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, можливе за поєднання компетентнісного підходу, інтеграційних процесів у змісті початкової освіти, які є не лише запорукою формування цілісних знань про природу, суспільство і культуру за мінімальних затрат зусиль і часу, але й способом розвантаження дитини; застосуванні активних методик навчання (гра, проектна діяльність), які є найбажанішими формами діяльності для дитини, а тому підвищують її мотивацію і стимулюють пізнавальну діяльність. Для реалізації пізнавальної та творчої активності школярів у навчальному процесі сучасний учитель використовує технології, орієнтовані на індивідуалізацію та варіативність освітнього процесу.

• Вчимо не для школи, а для життя.
• Не лише дати знання, але й навчити вчитися.
• Навчити орієнтуватися у непростому реальному світіможна, виконуючи практичні, життєві завдання. Це і є компетентнісні завдання.
• Компетентнісний підхід базується на компетентнісно-орієнтованих завданнях та сучасних освітніх технологіях.
За підрахунками спеціалістів компанії IBM людина змінює свою спеціальність у середньому 7 разів за час професійної кар’єри. Конкурентоспроможність на ринку праці суттєво залежить від нашої здатності набувати і розвивати вміння, навики, компетентності, які можна використовувати і трансформуватися у різних життєвих ситуаціях.
Діти, які прийшли у 1 клас на початку тисячоліття, будуть продовжувати свою трудову діяльність приблизно до 2060 року. Яким буде світу всередині XXI століття, важко уявити. І от школа готує учнів до життя, а до якого – і не здогадується. Саме тому варто виховувати у дітей готовність до змін, розвиваючи такі якості як мобільність, конструктивність, вміння учитися.
Відповідно, принципово змінюється мета освіти. Іншими словами, наша школа потребує зміщення акцентів із знаннєвого на компетентнісний підхід до освіти.
Семінар відбувається у рамках проекту «ScienceTeacheroftheYear»за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Дарія Біда,
доцент кафедри педагогіки ЛОІППО,
кандидат педагогічних наук,
заслужений учитель України

 


 

Програма семінару


 

Презентація Дарії Біди. Компетентнісно орієнтовані завдання в початковій школі (на прикладі природознавства)