Лист від Міністерства освіти і науки України

MINISTERSTVO
Від   06.02.14  2/4-13-157-14

На №____________ від ______________

 

Ректорам (директорам)

навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України інформує про започаткування Координаційною радою Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу „КОЛОСОК” спільно з редакцією науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК” Всеукраїнського соціального проекту „ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ”.

Природничонаукові знання сьогодні є сферою активних дій, адже сучасні технології, які на них базуються, формують новий спосіб життя людини. Високий рівень розвитку природничих наук впливає на соціум в цілому, на його культуру і гуманізацію людських відносин. Звідси випливає необхідність широкого розповсюдження природничих знань серед усього населення, а також на різних вікових етапах.

Саме категорія науково-популярних журналів для дітей та юнацтва формує інтелектуального читача, майбутнього фахівця. Актуальність вільного доступу читачів до науково-популярних природничих видань зумовлена також новими вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, зокрема початкової школи та природничого циклу, якими передбачено формування вміння працювати з додатковими джерелами інформації. Водночас вміння користуватися інформацією і трансформувати її, використовувати додаткові джерела інформації, шукати інформацію у альтернативних джерелах та критично оцінювати її є ознакою академічної обдарованості учнів.

Значну роль у цьому просвітницькому та виховному завданні може відіграти дитяча преса, зокрема науково-популярні природничі журнал „КОЛОСОК” та газета „КОЛОСОЧОК”. Ці часописи розповідають про нове у навколишньому світі, про відкриття науки і техніки, про рослинний та тваринний світ, про мандрівки, торкаються проблем екологічного характеру, піднімають охороноздоровчі аспекти. Вони охоплюють усі вікові категорії від учнів початкових класів („КОЛОСОЧОК”) до старшокласників, їхніх батьків та вчителів природничих предметів („КОЛОСОК”) (інформацію про видання подано в додатку 1).

Водночас через недостатнє фінансування дитячі бібліотеки та більшість українських сімей неспроможні передплачувати або купувати дітям періодичні видання, що відчутно впливає на формування світогляду підростаючого покоління.

Для вирішення зазначених питань започатковується проект „ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ”. У межах проекту пропонується безкоштовно розмістити на сайтах обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, публічних та шкільних бібліотек, навчальних закладів усі електронні версії журналів „КОЛОСОК” (2006–2013 рр.) та газет „КОЛОСОЧОК” (2012–2013 рр.). Зазначені матеріали не лише зацікавлять дітей, а й стануть у пригоді в професійній діяльності вчителів початкової школи та природничих предметів. Для зручності користування створений каталог, у якому встановлена кореляція між програмовим матеріалом відповідно до нових державних стандартів та змістовним наповненням газет та журналів (додатки 2–10). Зазначений каталог також бажано розмістити на сайтах.

Матеріали зазначених видань (російською та українською мовами) рекомендуються для підготовки до Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу „КОЛОСОК”, завдання якого складені на компетентнісній основі відповідно до нових Державних освітніх стандартів. Оргкомітет забезпечує школи-учасники конкурсу безкоштовною передплатою та електронними версіями цих видань, поповнює шкільні бібліотеки книгами науково-популярної природничої серії „Бібліотечка “КОЛОСКА”. Офіційний сайт www.kolosok.org.ua має високий рейтинг у всесвітній мережі. Географію та частоту входжень на сайт висвітлено у додатку 11.

Для розміщення на Ваших сайтах та сайтах навчальних закладів організатори Проекту згідні підготувати матеріали у зручному для Вас розмірі та форматі. Також надсилаємо Вам для ознайомлення низку останніх номерів журналів і газет.

Просимо Вас визначити відповідальних за розміщення запропонованої інформації на сайті Вашого закладу та повідомити організаторів Проекту (контакти у додатку 12) про зацікавлення у подальших кроках.

Додатки на 86 арк.

З повагою,
Директор департаменту                                                                                         О. Єресько

Перелік додатків

 

Додаток 1. Інформація про Всеукраїнський науково-популярний природничий журнал “КОЛОСОК” та всеукраїнську науково-популярну газету для розумників та розумниць “КОЛОСОЧОК.

Додаток 2. Використання матеріалів газети “КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів початкових класів. Природознавство, 1 клас.

Додаток 3. Використання матеріалів газети “КОЛОСОЧОК” у професійній діяльності учителів початкових класів. Основи здоров’я, 1 клас.

Додаток 4. Використання матеріалів газети “КОЛОСОЧОК” у професійній діяльності учителів початкових класів. Природознавство, 2 клас.

Додаток 5. Використання матеріалів журналу „КОЛОСОК” та газети „КОЛОСОЧОК” у професійній діяльності учителів природознавства.

Додаток 6. Використання матеріалів журналу “КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів фізики. 

Додаток 7. Використання матеріалів журналу “КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів астрономії. 

Додаток 8. Використання матеріалів журналу “КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів біології. 

Додаток 9. Використання матеріалів журналу “КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів географії. 

Додаток 10. Використання матеріалів журналу “КОЛОСОК” у професійній діяльності учителів хімії. 

Додаток 11. Статистичні дані роботи сайту www.kolosok.org.ua  за 10 днів (14.11.13 – 25.11.13).

Додаток 12. Контактні телефони та адреси.