Правила участі у конкурсі “Учитель року”

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський Інтернет-конкурс
„УЧИТЕЛЬ РОКУ”
за версією науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК”

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” за версією науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК” (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс організовує редакція науково-популярного природничого журналу для дітей „КОЛОСОК” та оргкомітет Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу „КОЛОСОК” за сприяння Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту обдарованої дитини НАПН України.

1.3. Конкурс проводиться з метою підтримки ініціативних і талановитих педагогів природничих предметів та початкової школи, розвитку їхнього творчого потенціалу.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є пошук талановитих учителів, які володіють предметом та бажають вдосконалювати свою фахову майстерність.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. До участі у Конкурсі запрошуються учителі початкових класів, які викладають предмет „Природознавство”, та учителі природничих предметів (фізики, хімії, біології, екології, астрономії, географії).

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

2.3. Конкурс проводиться анонімно, а його результати оприлюднюються лише за згоди Учасників Конкурсу.

2.4. Участь у конкурсі безкоштовна.

ІІІ. Організація Конкурсу

3.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет та Журі Конкурсу. 

3.2. Організаційний комітет визначає правила проведення Конкурсу; визначає дату проведення Конкурсу; оприлюднює результати Конкурсу (за згоди Учасників).

3.3. Журі формує банк завдань Конкурсу, організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, визначає призерів та лауреатів, проводить апеляцію.

3.4. Конкурс відбувається щороку у два етапи: розв’язування тестових завдань („УЧИТЕЛЬ-ЕРУДИТ”) та виконання одного чи декількох творчих завдань з фахової майстерності (у 2021 році – „УЧИТЕЛЬ-ПОПУЛЯРИЗАТОР”, „НАУКОВИЙ КЕРІВНИК”, „STEM-УЧИТЕЛЬ”). Обидва етапи оцінюються незалежно, результати підсумовуються.

IV. Тестовий етап заочного туру

4.1. Для участі у тестовому етапі Учасник реєструється за посиланням https://e-kolosok.org/kolosok_app/teacher_contest.html, вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, предмет, який викладає, школу, електронну пошту, контактний телефон.

4.2. Реєстрація розпочинається 1 вересня і завершується за день до початку виконання завдань тестового етапу. Логін і пароль, вказаний під час реєстрації, є ключем доступу до завдань тестового етапу.

4.3. Оргкомітет конкурсу повідомляє про дату і час виконання завдань та надає інструктивні матеріали тестового етапу заочного туру на сайті kolosok.org.ua.

4.4. Орієнтовні терміни виконання завдань тестового етапу подано у таблиці 1.

Таблиця 1. Орієнтовні терміни проведення
тестового етапу заочного туру Конкурсу

НОМІНАЦІЇ ДАТА ПРОВЕДЕННЯ
Початкова школа 19 лютого, 11.00-13.00
Фізика і астрономія
Біологія та екологія
Хімія
Географія
19 лютого, 13.00-15.00

4.5. У вказаний час Учасник отримує доступ до банку завдань і обирає одну з номінацій: „ПОЧАТКОВА ШКОЛА”, „ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ”, „ХІМІЯ”, „БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ”, „ГЕОГРАФІЯ”.

4.6. Кожна номінація передбачає виконання Учасником не менше 30-ти тестових завдань, зміст яких відповідає науковій парадигмі навчального предмету (природознавства у початковій школі, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії).

4.7. Час виконання завдань обмежений.

4.8. По завершенню виконання завдань кожному Учаснику доводиться до відома результат у балах, час, затрачений ним на виконання завдань, а також таблиця правильних відповідей.

V. Творчий етап

5.1. Учасник надсилає конкурсну роботу на адресу:

teacherkolosok@gmail.com

у визначені Оргкомітетом терміни.

Конкурсну роботу учасник надсилає з електронної адреси, яка вказана ним під час реєстрації. Назва надісланого файлу – номінація, категорія, назва роботи, прізвище й ім’я учасника, електронна адреса. Наприклад:

ГЕОГРАФІЯ_ учитель_популяризатор_Країни Європи_Сергієнко_Тамара_tamara@gmail.com.

5.2. У 2021 році Учасники конкурсу вибирають формат творчої конкурсної роботи у таких категоріях: „УЧИТЕЛЬ-ПОПУЛЯРИЗАТОР”, „НАУКОВИЙ КЕРІВНИК”, „STEM-УЧИТЕЛЬ”. Учасник вибирає одну із запропонованих категорій. Роботи проходять перевірку на антиплагіат, тому розглядаються тільки роботи з розширенням .doc та .docx. 

5.3. Категорія „УЧИТЕЛЬ-ПОПУЛЯРИЗАТОР”:

5.3.1. Категорія передбачена для Учасників-учителів початкової школи та вчителів основ здоров’я. Учасник надсилає матеріали для газети „КОЛОСОЧОК” (4 сторінки формату А4, 14 кегль, одиничний інтервал, гарнітура TimesNewRoman) на адресу teacherkolosok@gmail.com

Тему газети Учасник вибирає самостійно. 

Матеріали мають передбачати інтеграцію знань. Найкращі роботи учасників будуть опубліковані у газетах „КОЛОСОЧОК” у 2022 році. Переглянути газети учасників попередніх конкурсів можна за посиланням: kolosok.org.ua/avtorsky_gazety/

5.3.2. Категорія передбачена для Учасників-учителів хімії, біології, екології, географії, фізики та астрономії. Учасник надсилає авторську науково-популярну статтю для журналу „КОЛОСОК” (до 3-х сторінок формату А4, 12 кегль, одиничний інтервал, гарнітура TimesNewRoman), яка раніше не була опублікована в інших виданнях, на адресу teacherkolosok@gmail.com. Тему статті Учасник вибирає самостійно. Найкращі статті учасників будуть опубліковані у журналі „КОЛОСОК” у 2021 році. Переглянути статті учасників попередніх конкурсів можна за посиланням: kolosok.org.ua/avtorsky_statty/

5.4. Категорія „НАУКОВИЙ КЕРІВНИК”

Категорія передбачена для Учасників-учителів хімії, біології, екології, географії, фізики та астрономії. Учасник надсилає учнівську наукову роботу дослідницького характеру на адресу teacherkolosok@gmail.com . Редакція журналу „КОЛОСОК” адаптує матеріал для публікації у рубриці „Перший крок у науку”. Переглянути статті на базі наукових робіт, надісланих Учасниками, можна за посиланням: kolosok.org.ua/statti-na-bazi-naukovykh-robit/

5.5. Категорія „STEM-УЧИТЕЛЬ”

Категорія передбачена для всіх Учасників. Учасник надсилає STEM-проект на адресу teacherkolosok@gmail.com. Тематику проекту Учасник вибирає самостійно. Якщо Учасник вже реалізував цей проект (додає фото- чи відеозвіт, презентацію тощо), він отримує додаткові бали. Переглянути приклад STEM-проекти можна за посиланням: kolosok.org.ua/stem_proekty/

5.6. Ознайомитися з матеріалами журналу „КОЛОСОК”, газети „КОЛОСОЧОК” та творчими роботами фіналістів і лауреатів конкурсу „УЧИТЕЛЬ РОКУ”:

5.7. Орієнтовні терміни подачі конкурсних робіт творчого етапу заочного туру подано у таблиці 2.

Таблиця 2. Орієнтовні терміни подачі конкурсного завдання
творчого етапу заочного туру Конкурсу

НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ТВОРЧИХ РОБІТ
Початкова школа,  фізика і астрономія до 27 лютого*
Біологія та екологія до 27 лютого*
Хімія, географія до 27 лютого*

*У зв’язку з воєнним станом, продовжено до 31 березня

5.8. Роботи Учасників творчого етапу оцінює журі та редакція журналу „КОЛОСОК”.

VI. АПЕЛЯЦІЯ

6.1. Апеляційні заяви після тестового етапу Конкурсу подаються у день проведення цього етапу (до 24.00); апеляції щодо творчих робіт – впродовж 2 тижнів після оприлюднення попередніх результатів. Апеляційні заяви надсилайте на електронну пошту:

6.2. Оргкомітет не приймає апеляцій щодо робіт тестового етапу та не надсилає Учасникам аналізу їхніх творчих робіт. Апеляція не приймається і щодо виникнення форс-мажорних обставин (низька швидкість передачі даних через інтернет-канал в Учасників, збої у роботі їхньої електромережі та ін.).

VII. Підбиття підсумків Конкурсу. Лауреати конкурсу

7.1. У кожній предметній номінації на кожному етапі журі визначає лауреатів Конкурсу.

7.2. Дипломи лауреатів Конкурсу отримує не більше третини всіх учасників за умови, що вони набрали на відповідному етапі не менше половини від максимальної кількості балів.

7.3. Лауреати тестового етапу Конкурсу отримують диплом „Учитель-ерудит”, творчого – „Учитель-популяризатор”, „Науковий керівник”, „STEM-учитель” у кожній номінації відповідно:

 • Учитель-ерудит. Номінація „Початкова школа”,
 • Учитель-ерудит. Номінація „Фізика і астрономія”,
 • Учитель-ерудит. Номінація „Біологія та екологія”,
 • Учитель-ерудит. Номінація „Географія”,
 • Учитель-ерудит. Номінація „Хімія”.
 • Учитель-популяризатор. Номінація „Початкова школа”,
 • Учитель-популяризатор. Номінація „Фізика і астрономія”,
 • Учитель-популяризатор. Номінація „Біологія та екологія”,
 • Учитель-популяризатор. Номінація „Географія”,
 • Учитель-популяризатор. Номінація „Хімія”.
 • Науковий керівник. Номінація „Фізика і астрономія”,
 • Науковий керівник. Номінація „Біологія та екологія”,
 • Науковий керівник. Номінація „Географія”,
 • Науковий керівник. Номінація „Хімія”.
 • STEM-учитель. Номінація „Початкова школа”,
 • STEM-учитель. Номінація „Фізика і астрономія”,
 • STEM-учитель. Номінація „Біологія та екологія”,
 • STEM-учитель. Номінація „Географія”,
 • STEM-учитель. Номінація „Хімія”.

VIII. Підбиття підсумків Конкурсу. Фіналісти конкурсу

8.1. Фіналісти у кожній номінації визначаються серед Учасників, які брали участь в обох етапах.

8.2. Переможці визначаються за сумарною кількістю балів, набраною в обох етапах.

8.3. За однакової загальної кількості балів враховується час проходження тестових завдань. 

8.4. До фіналу запрошуються 5 учасників кожної номінації, які набрали максимальну кількість балів.

8.5. За підсумками Журі визначає переможців Конкурсу у кожній номінації:

 • „Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Початкова школа”;
 • „Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Хімія”;
 • „Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Фізика і Астрономія”;
 • „Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Біологія та екологія”;
 • „Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Географія”.

IX. Нагородження Учасників Конкурсу

9.1. Для переможців у кожній номінації Конкурсу передбачені нагороди: дипломи, передплата журналу „КОЛОСОК” та газети „КОЛОСОЧОК”, безкоштовна участь у конкурсі „КОЛОСОК” 30-ти учнів школи, в якій працює переможець Конкурсу.

9.2. Електронні версії сертифікатів Учасники можуть отримати на сайті kolosok.org.ua по завершенні Конкурсу в усіх номінаціях.

9.3. Інформація про підсумки Конкурсу висвітлюється на сайтах Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу „КОЛОСОК”, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту обдарованої дитини НАПН України.

X. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.