Правила участі у конкурсі “Учитель року”

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський Інтернет-конкурс
„Учитель року”
за версією науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК”

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” за версією науково-популярного природничого журналу „КОЛОСОК” (далі – Конкурс).
1.2 Конкурс організовує редакція науково-популярного природничого журналу для дітей „КОЛОСОК” та оргкомітет Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу „КОЛОСОК” за сприяння Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту обдарованої дитини НАПН України.
1.3. Конкурс проводиться з метою підтримки ініціативних і талановитих педагогів природничих предметів та початкової школи, розвитку їхнього творчого потенціалу.
1.4. Основними завданнями Конкурсу є пошук талановитих учителів, які володіють предметом та бажають вдосконалювати свою фахову майстерність.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. До участі у Конкурсі запрошуються учителі початкових класів, які викладають предмет „Природознавство”, та учителі природничих предметів (фізики, хімії, біології, астрономії, географії).
2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.
2.3. Конкурс проводиться анонімно, а його результати оприлюднюються лише за згоди Учасників Конкурсу.
2.4. Участь у конкурсі безкоштовна.

ІІІ. Організація Конкурсу

3.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет та Журі Конкурсу.
3.2. Організаційний комітет визначає правила проведення Конкурсу; визначає дату проведення Конкурсу; оприлюднює результати Конкурсу (за згоди Учасників).
3.3. Журі формує банк завдань Конкурсу, організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, визначає призерів та лауреатів, проводить апеляцію.
3.4. Конкурс відбувається щороку у два етапи: розв’язування тестових завдань („Учитель ерудит”) та виконання одного чи декількох творчих завдань з фахової майстерності („Учитель популяризатор” та ін.). Обидва етапи оцінюються незалежно, загальний бал підсумовується.

IV. Тестовий етап заочного туру – „УЧИТЕЛЬ ЕРУДИТ”

4.1. Для участі у тестовому етапі Учасник реєструється на сайті www.kolosok.org.ua (у рубриці „УЧИТЕЛЬ РОКУ”), вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, предмет, який викладає, школу, електронну пошту, контактний телефон.
4.2. Реєстрація розпочинається 1 вересня і завершується за день до початку виконання завдань тестового етапу. Логін і пароль, вказаний під час реєстрації, є ключем доступу до завдань тестового етапу.
4.3. Оргкомітет конкурсу повідомляє про дату і час виконання завдань та надає інструктивні матеріали тестового етапу заочного туру „УЧИТЕЛЬ ЕРУДИТ” на сайті www. kolosok.org.ua.
4.4. Орієнтовні терміни виконання завдань тестового етапу подано у таблиці 1.

Таблиця 1. Орієнтовні терміни проведення
тестового етапу заочного туру Конкурсу

НОМІНАЦІЇ ДАТА ПРОВЕДЕННЯ
Початкова школа
Фізика і астрономія
26 січня, 11.00-12.00
26 січня, 12.00-13.00
Біологія 23 лютого, 11.00-12.00
Хімія
Географія
30 березня, 11.00-12.00
30 березня, 12.00-13.00

4.5. У вказаний час Учасник отримує доступ до банку завдань і обирає одну з номінацій: „ПОЧАТКОВА ШКОЛА”, „ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ”, „ХІМІЯ”, „БІОЛОГІЯ”, „ГЕОГРАФІЯ”.
4.6. Кожна номінація передбачає виконання Учасником не менше 30-ти тестових завдань, зміст яких відповідає науковій парадигмі навчального предмету (природознавства у початковій школі, фізики, астрономії, хімії, біології, географії).
4.7. Час виконання завдань обмежений.
4.8. По завершенню виконання завдань кожному Учаснику доводиться до відома результат у балах, час, затрачений ним на виконання завдань, а також таблиця правильних відповідей.
4.9. Переможці тестового етапу визначаються за кількістю набраних балів з врахуванням затраченого на виконання завдань часу.

V. Творчий етап – „УЧИТЕЛЬ ПОПУЛЯРИЗАТОР”

5.1. Учасник надсилає конкурсну роботу на адресу:

teacherkolosok@gmail.com

у визначені Оргкомітетом терміни.
5.2. Формат основної конкурсної роботи для учителів початкової школи – розробка авторської газети „КОЛОСОЧОК” (формат газети 4 аркуші А4, 14 кегель; орієнтовний макет газети – у довільному форматі). Для учителів фізики, хімії, біології, географії, астрономії – написання науково-популярної статті у журнал „КОЛОСОК”. Обсяг роботи – 2–3 аркуші формату А4, 12 кегль, один інтервал, поля – стандартні, гарнітура Times New Roman. Тематику роботи та засоби популяризації предмету Учасник обирає самостійно.
5.3. Конкурсну роботу учасник надсилає з електронної адреси, яка вказана ним під час реєстрації. Назва надісланого файлу – номінація та прізвище й ім’я учасника. Наприклад: ГЕОГРАФІЯ_Сергієнко_Тамара.
5.4. Ознайомитися з матеріалами журналу „КОЛОСОК”, газети „КОЛОСОЧОК” та творчими роботами фіналістів і лауреатів конкурсу „УЧИТЕЛЬ РОКУ-2018” можна на сайті kolosok.org.ua.
5.5. Орієнтовні терміни подачі конкурсних робіт тестового етапу заочного туру подано у таблиці 2.

Таблиця 2. Орієнтовні терміни подачі конкурсного завдання
творчого етапу заочного туру Конкурсу

НОМІНАЦІЇ СТАТТІ НАДСИЛАЮТЬСЯ
Початкова школа,  фізика і астрономія 01-27 січня
Біологія 01-27 лютого
Хімія, географія 01-27 березня

5.6. Роботи Учасників тестового етапу оцінює журі та редакція журналу „КОЛОСОК”.

VI. АПЕЛЯЦІЯ

6.1. Апеляційні заяви після тестового етапу Конкурсу подаються у день проведення цього етапу (до 24.00) на електронну пошту:

kolosokappellation@gmail.com 

6.2. Оргкомітет не приймає апеляцій щодо робіт тестового етапу та не надсилає Учасникам аналізу їхніх творчих робіт. Апеляція не приймається і щодо виникнення форс-мажорних обставин (низька швидкість передачі даних через інтернет-канал в Учасників, збої у роботі їхньої електромережі та ін.).

VII. Підбиття підсумків Конкурсу. Лауреати конкурсу

7.1. У кожній предметній номінації на кожному етапі журі визначає лауреатів Конкурсу.
7.2. Дипломи лауреатів Конкурсу отримує не більше третини всіх учасників за умови, що вони набрали на відповідному етапі не менше половини від максимальної кількості балів.
7.3. Лауреати тестового етапу Конкурсу отримують диплом „Учитель ерудит”, тестового – „Учитель популяризатор” у кожній номінації відповідно:
Учитель ерудит. Номінація „Початкова школа”,
Учитель ерудит. Номінація „Фізика і астрономія”,
Учитель ерудит. Номінація „Біологія”,
Учитель ерудит. Номінація „Географія”,
Учитель ерудит. Номінація „Хімія”,
Учитель популяризатор. Номінація „Початкова школа”,
Учитель популяризатор. Номінація „Фізика і астрономія”,
Учитель популяризатор. Номінація „Біологія”,
Учитель популяризатор. Номінація „Географія”,
Учитель популяризатор. Номінація „Хімія”.

VII. Підбиття підсумків Конкурсу. Фіналісти конкурсу

8.1. Фіналісти у кожній номінації визначаються серед Учасників, які брали участь в обох етапах.
8.2. Переможці визначаються за сумарною кількістю балів, набраною в обох етапах.
8.3. До фіналу запрошуються 5 учасників кожної номінації, які набрали максимальну кількість балів.
8.4. За підсумками Журі визначає переможців Конкурсу у кожній номінації:
„Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Початкова школа”;
„Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Хімія”;
„Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Фізика”;
„Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Біологія”;
„Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Географія”;
„Учитель року” за версією журналу „КОЛОСОК”. Номінація „Астрономія”.

IX. Нагородження Учасників Конкурсу

9.1. Для переможців у кожній номінації Конкурсу передбачені нагороди: дипломи, річна передплата журналу „КОЛОСОК” та газети „КОЛОСОЧОК”, безкоштовна участь у конкурсі „КОЛОСОК” 30-ти учнів школи, в якій працює переможець Конкурсу.
9.2. Електронні версії сертифікатів Учасники можуть отримати у своєму кабінеті на сайті www.kolosok.org.ua по завершенні Конкурсу в усіх номінаціях.
9.3. Інформація про підсумки Конкурсу висвітлюється на сайтах Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу „КОЛОСОК”, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту обдарованої дитини НАПН України.

X. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.