Регламент відкритих змагань на кубок всеукраїнського науково-популярного природничого журналу "Колосок" серед загально-навчальних закладів м. Львова
(сезон 2009 року)

Організатори змагань: Управління освіти і науки м. Львова, редакція журналу “КОЛОСОК”, видавництво “Міські інформаційні системи”, Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості (ЛОЛІТ).
Оперативне управління змаганнями здійснює оргкомітет змагань.
Час проведення змагань: 7-9 травня 2009 року.
Місце проведення змагань: Палац мистецтв по вул. Коперніка.

І. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ НА КУБОК ЖУРНАЛУ “КОЛОСОК”

1.1. Одночасно брати участь у діях команди під час гри може не більше шести осіб.
1.2. Завдання команд - своєчасно дати правильну відповідь на запитання ведучого. За кожну правильну відповідь команда отримує одне очко.
1.3. Відповіді даються у письмовому вигляді.
1.4. Після того, як ведучий оголошує номер запитання і формулює саме запитання, починається відлік часу, відведеного на обдумування запитання - 60 секунд. За 10 секунд до завершення обговорення дається попереджувальний сигнал. Після закінчення 60 секунд обговорення дається 10 секунд для письмового оформлення відповіді та передачі її суддівській групі.
1.5. Важається, що команда здала відповідь вчасно, якщо її капітан (гравець) підняв руку з письмовою відповіддю до закінчення 70 секунд, відведених на обговорення та оформлення відповіді на запитання, і здав її асистентові суддівської групи.
1.6. Відповіді, які здані із запізненням, не розглядаються.
1.7. Протермінування часу, відведеного на подання відповіді, асистент фіксує надривом картки для відповіді та усним повідомленням про це команди і суддівської групи. У разі відсутності усного повідомлення від асистента суддівської групи, відповідь вважається зданою вчасно. Про не здані вчасно відповіді повідомляє ведучий змагань.
1.8. Письмові відповіді команд зберігаються до часу остаточного підведення підсумків етапу змагань.
1.9. Відповідь вважається неправильною, якщо виконується хоча б одна з таких умов:
- не розкриває суті запитання з достатнім ступенем конкретизації (необхідна ступінь конкретизації повинна бути вказана у запитанні чи визначається суддівською групою);
- команда здала більше одного варіанту відповіді, хоча б один з яких не є правильним;
- допущені грубі помилки (неправильно названі назви, дати, спосіб дії і т.д.), що спотворюють чи змінюють суть відповіді;
- містить додаткову інформацію, яку можна вважати іншою відповіддю, причому ця відповідь буде неправильною;
- містить додаткову інформацію, яка спотворює зміст відповіді, містить грубі фактичні помилки або суперечить умовам питання;
- є формальною, що лише повторює деякі з фактів та логічних зв’язків, які містяться в умовах запитання.
1.10. У випадку відсутності на картці номера команди, що дала відповідь, суддівська група має право не враховувати цю відповідь при підведенні підсумків.
1.11. Під час змагань гравцям забороняється доторкатися до карток із відповідями інших команд чи ознайомлюватися з їх змістом.
1.12. Під час спілкування із суддівською групою капітан команди не може доторкатися до карток із відповідями своєї команди.
1.13. Попередні результати змагань чи частини змагань (туру) підраховуються суддівською групою у перерві після їх закінчення і після цього оголошуються ведучим. До оголошення попередніх результатів будь-яке спілкування гравців із суддівською групою заборонене. Після попередніх результатів капітан команди має право звернутися до суддівської групи для ознайомлення з інформацією про те, які відповіді його команді були зараховані, а також для додаткового ознайомлення із змістом запитання. Звертання інших членів команди до суддівської групи під час виконання останніми своїх обов’язків є заборонене.
1.14. Під час турів змагань заборонене використання технічних засобів комунікації.
1.15. Під час змагань забороняється без дозволу суддівської групи чи ведучого користування технічними засобами, що передбачені для обслуговування змагань.

ІІ. СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
2.1. Змагання обслуговують: ведучий; суддівська група (у складі трьох осіб); асистенти суддівської групи.
2.2. Ведучий
Для проведення етапу змагань оргкомітет призначає ведучого змагань, який чітко і розбірливо зачитує запитання, а у випадку відсутності сигналів сповіщення веде відлік часу. Ведучий спостерігає за дотриманням умов регламенту і порядком ведення гри, а також інформує про порушення під час змагань чергового адміністратора. Ведучий має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім у залі змагань.
2.3. Суддівська група
Для проведення етапу змагань оргкомітет призначає суддівську групу, яка оцінює відповіді команд та підбиває підсумки змагань. Суддівська група інформує про порушення під час змагань чергового адміністратора. Суддівська група має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім у залі змагань. Членам суддівської групи забороняється повідомляти гравцям відповіді інших команд та вказувати, яка з команд дала ту чи іншу відповідь.
2.4. Асистенти суддівської групи
Для проведення етапу змагань безпосередньо перед грою ведучим за погодженням із суддівською групою призначаються асистенти суддівської групи, які приймають у команд картки з відповідями, слідкують щоб зміст зібраних відповідей не був доступним іншим командам, слідкують за дотриманням командами правил, встановлених цим регламентом стосовно кількості гравців в команді та вчасної здачі відповіді, фіксують під час турніру випадки некоректної поведінки команд і глядачів та повідомляють про них суддівській групі. Оскарження дій асистентів суддівської групи під час змагань не допускається.
2.5. Голова оргкомітету змагань: Дарія Біда, головний редактор Всеукраїнського науково-популярного природничого журналу для дітей “КОЛОСОК”.

III. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
3.1. Зголошення до участі у відкритих змаганнях на кубок Всеукраїнського природничого науково-популярного журналу “КОЛОСОК” за формою містить повну назву школи, список команди (6 гравців), прізвище, ім’я, по-батькові керівника команди (учителя природознавства).
3.2. До участі в змаганні допускається команда, що до 25 травня подала зголошення, яке за формою містить список гравців команди. Під час проведення змагань у складі команди має перебувати одночасно не менше 4 гравців, зголошених у стартовому списку, або не менше 3 гравців, зголошених у стартовому списку, один з яких є капітаном команди.
3.3. Капітан команди призначається одноразово на час проведення всього чемпіонату з числа членів команди.
3.4. До участі у відкритих змаганнях 7–9 травня допускається 12 команд. Відбірковий турнір відбудеться 6 травня. Час та місце проведення буде оголошено додатково.

IV. ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАНЬ
4.1. Переможець в змаганнях на кубок журналу “КОЛОСОК” визначається за кращою сумою балів у всіх етапах. Якщо у підсумку команди показали ідентичні результати, то їхнє підсумкове місце визначається за кращою сумою набраних очок (після цього - рейтингу). У випадку, якщо на етапі змагань команди показала абсолютно однакові результати (кількість очок та рейтинг), підсумки етапу для цих команд проводяться за сумою місць в окремих турах (що менша сума – то вище місце команди), а при рівності цього - за показниками (кількість очок, рейтинг) двох (при потребі одного) кращих для цих команд турів.
4.2. В етапі змагань не допускається присвоєння двох однакових місць різним командам.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Змагання проводяться українською мовою.
5.2. Організатори повідомляють про терміни проведення змагань капітанів усіх команд-учасниць не пізніше, ніж за десять днів до їх початку.
Положення про відкриті змагання на кубок журналу “КОЛОСОК” розроблені на основі “Регламенту ХІІ Відкритого чемпіонату Львівської області з гри “Що? Де? Коли?” сезон 2008–2009 років” (Президент Львівської обласної ліги інтелектуальної творчості – Володимир Жмурко).